Zakres zabiegów chirurgicznych

Leczenie, które realizowane jest przez chirurgów może być bardzo różny charakter. Pewna część zabiegów chirurgicznych to proste zabiegi, które mogą być wykonane bez większych problemów w gabinetach zabiegowych. Z drugiej strony chirurdzy muszą również wykonywać skomplikowane operacje w przypadku najpoważniejszych chorób. Prostsze zabiegi chirurgiczne mogą być wykonywane nawet w przychodniach specjalistycznych.

Zanim określony zostanie zakres leczenia chirurgicznego konieczne jest wykonanie odpowiedniego zestawu badań diagnostycznych. W przypadku leczenia, które nie jest nagłe, czyli występuje w związku z różnego rodzaju wypadkami, konieczne jest uzyskanie skierowania do lekarza chirurga. Najczęściej zabiegi chirurgiczne realizowane są w specjalistycznych przychodniach. Bardzo często przychodnie chirurgiczne znajdują się w ramach większych placówek medycznych, gdzie działa wiele przychodni specjalistycznych. Oczywiście im większa jest placówka medyczna tym najczęściej pacjenci mogą liczyć na znacznie większy zakres diagnostyki, który może być zrealizowany w jednym miejscu.

Coraz bardziej popularne staje się wykonywanie zabiegów chirurgicznych w przychodniach. Oczywiście nie wszystkie zabiegi chirurgiczne mogą być wykonane bez hospitalizacji. Decyzję o tym, czy zabieg nie wymaga czy wymaga leczenia szpitalnego podejmuje zespół lekarzy na podstawie szerokiego zakresu wykonywanych badań. Na podstawie takiej, rozbudowanej diagnozy możliwe jest stwierdzenie, czy lepszym rozwiązaniem jest wykonanie zabiegu z krótkim pobytem pacjenta w placówce leczniczej, co bywa korzystne dla pacjentów z punktu widzenia psychologicznego. Przy możliwości wystąpienia poważniejszych powikłań pobyt w szpitalu bywa konieczny.

Opublikował

Marta Kostrzewa

Redaktor w britania.pl / Specjalista ds. żywienia